Angrometal-Ada: Proizvodnja, remont i prodaja muznih uređaja za krave i pratece opreme na farmama
 

Remont, održavanje i prodaja muzilica domacih i stranih proizvodjaca

 


Sever Boumatik

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 170L/min

- Zapremina kante za mleko 25L


Sever Boumatik za jednu kantu

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 170L/min

- Namenjena za pogon jedne muzne jedinice sa kantom od 25L


Sever Boumatik za dve kante

- Monofazni motor

- Snaga 1,1 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 200L/min

- Namenjena za pogon dve muzne jedinice (muze dve krave istovremeno)


Muzna jedinica Sever Boumatik

- Prohromska kanta

- Zapremina 25L


 Muzne jedinice Sever Boumatik

- Prohromske kante

- Zapremine 2 x 25L


Westfalia za dve kante

- Trofazni motor

- Snaga 1,5 KW

- Uljana pumpa kapaciteta 200L/min

- Namenjena za pogon dve muzne jedinice (muze dve krave istovremeno)


Alfa laval sa grafitnim plocicama

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 100L/min

- Namenjena za pogon jedne muzne jedinice sa kantom od 25L

 


Alfa laval sa grafitnim plocicama za dve kante

- Trofazni motor

- Snaga 1,1 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 200L/min

- Namenjena za pogon dve muzne jedinice (muze dve krave istovremeno)


Alfa laval sa uljanom pumpom za dve kante

- Trofazni motor

- Snaga 1,5 KW

- Uljana pumpa kapaciteta 200L/min

- Namenjena za pogon dve muzne jedinice (muze dve krave istovremeno)


Muzna jedinica Vestfalia

- Prohromska kanta

- Zapremina 25L

 


Muzne jedinica Alfa laval

- Prohromske kante

- Zapremine 2 x 25L


Impulsa

- Monofazni motor

- Snaga 0,75 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 85L/min

- Zapremina kante za mleko 25L


Belje sa grafitnim plocicama

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 150L/min

- Namenjena za pogon jedne muzne jedinice sa kantom od 25L


Belje sa uljanom pumpom

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Uljana pumpa kapaciteta 150L/min

- Namenjena za pogon jedne muzne jedinice sa kantom od 25L


Muzilica za dve krave

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 170L/min

- Namenjena za muzu dve krave istovremeno u kantu od 35L


Muzilica za koze

- Monofazni motor

- Snaga 0,55 KW

- Pumpa sa grafitnim plocicama kapaciteta 170L/min

- Namenjena za muzu dve koze istovremeno u kantu od 25L


Melotte sa uljanom pumpom

- Monofazni motor

- Snaga 0,37 KW

- Uljana pumpa kapaciteta 120L/min

- Namenjena za pogon jedne muzne jedinice jedinice sa kantom od 25L