Angrometal-Ada: Proizvodnja, remont i prodaja muznih uređaja za krave i pratece opreme na farmama
 

Proizvodnja svih tipova poilica, ventila i sisaljki

 


Poilice za krupnu i sitnu stoku

- Sve vrste poilica od aluminijuma i sivog liva

- Poilice za svinje, telad, krave, bikove, konje

 


Sisaljke i ventili za poilice

- Sisaljka 3/4" za pojenje krmaca i tovljenika

- Sisaljka 1/2" za pojenje prasadi i tovljenika

- Univerzalni ventil za poilicu 1/2"